Župni ured sv. Nikole u Žumberku

Osnovne informacije
Žumberak, 10455 Kostanjevac
Tel: ++385(0)1 62 70 080
Opširnije
Crkva Sv. Nikole izvanredno položena u pejzažu, srednjovjekovna je građevina sa sačuvanim tragovima gotike i baroknim inventarom. Župa sv. Nikole biskupa iz Žumberka osnovana je 1334., a crkva je sagrađena u 16. stoljeću. Sjedište župe je selo Žumberak. Crkva je danas u derutnom stanju kao i župni stan.

 

Sv. Nikola biskup u Žumberku-Podžumberku

Zadnji župnik koji je živio u župi i njome upravljao bio je Livajušić Matko-Mato. Župa broji oko 130 vjernika, a mjesta koja još pripadaju župi su: Kupčina Žumberačka, Stupe, Žamarija, Željezno Žumberačko, Veliki Vrh, Markušići i Bartakovići. U blizini je barokni zidani pil gdje su se prema tradiciji izvršavale kazne.

U župi se nalaze i dvije kapele, kapela sv. Roka u Žumberačkoj Kupčini koja je nekada bila vojna kapela obzirom da su i crkva i kapela bile vezane za Stari grad žumberački i kapela Srca Isusova u Markušićima.

Već duže vrijeme župom upravlja župa Pribić, a od 1999. godine župom upravlja župnik župe Pribić Stjepan Dijaneš.