Župni ured sv. Jurja u Stojdragi

Osnovne informacije
Stojdraga 16, 10432 Bregana
Tel: ++385(0)1 33 87 600
Opširnije
Kada je u Stojdragi godine 1785. po biskupu Vasiliju Božičkoviću namješten za župnika Konstantin Stanić, sagrađena je ovdje druga kapela i to u “Stojdraškom Gaju” (Za Vrbanjkom), budući da je župniku bilo predaleko ići k Sv. Jurju u Grandovicu, a istrošenoj je pak već kapelici Sv. Jurja prijetila pogibao od “opasnih i slokobnih židova iz budinjačkih jama”(?). U Gaju su sagradili crkvu i za to, što je ovdje nedaleko na “Solinama” ( na današnjoj njivi” Pištanik” ) bilo već groblje.

Ovoj kapelici bio je patron Sv. Luka, pa se radi toga dušobrižnici od 1875., otkada su se počele voditi matice, svuda bilježe: župnik crkve Sv. Luke. Kažu, da je kapelica Sv. Luke -evanđelista u Gaju razrušena od bure za župnika Tade Grubača ( 1800.-1816.) i da je sazidana u selu crkvica na mjestu današnje izletničke kuće ( cestarne). Patron ove crkvice da je bio Sv. Marko – evanđelista. Tik pod ovom crkvom dizala se široka lipa. Tu se vodilo narodno kolo i pjevale narodne pjesme. Župnik Tade Šajatović, koji je bio “assessor consistorialis”, prema narodnom pripovijedanju pošao je sam u Beč, da zamoli gradnju nove crkve.

 

Sv. Juraj u Stojdragi

Crkva je dovršena za župnikovanja Vasilija Bratelja u čast sv. Jurja na današnjem mjestu. Sve dok nije nova crkva sagrađena stajao je župni stan nasred sela, na mjestu današnje “Sjeverske pojate”. Tik do župnog stana stajao je zvonik sa dva zvona. Imade ih, koji vele, da je župni stan na današnjem mjestu sagradio Tadija Šajatović. Oko godine 1850. dao je novi župni stan i crkvu popraviti župnik Vasilije Trbojević.

Župni stan je obnovljen (sve osim jednog zida) i posvećen istom za župnika Janka Višoševića, koji je nastavio trud marnih dušobrižnika Garapića i Gjukića, koji su dobrovoljno sakupljali oko sebe neuku dječicu i podučavali je u čitanju i pisanju. Janko Višošević ishodio je dozvolu javnog poučavanja 16. ožujka 1885., škola se tada nalazila kao i danas u jednoj sobi župnog dvora. Župnik je dobivao kao pomoćni učitelj nagradu od 420 kruna godišnje. God. 1889. povećana je nagrada župniku za školu na 600 kruna. Oko popravljanja župnog stana i crkve najviše je truda uložio župnik Vlade Hranilović. On je 1890. renovirao crkvu, a 1899. župni stan. Isti je radio i oko toga da državna cesta prolazi Stojdragom.

Na području župe Stojdraga postoji i kapela Presvetog Trojstva u Kravljaku. Župa Stojdraga ima oko dvije stotine vjernika koji žive u selima Stojdraga, Kravljak i Selce. Danas župom upravlja župnik o. Mile Vranešić.