Župni ured sv. Petra i Pavla u Sošicama

Osnovne informacije
Sošice 12, 10457 Sošice
Tel: ++385(0)1 62 97 516
Opširnije
Župa sv. Petra i Pavla u Sošicama spominje se 1746. godine, a smatra se da je osnovana između 1746. i 1775. godine. Župna crkva građena je od 1750. do 1775. godine. Grkokatolička župa Sošice se teritorijalno poklapa s rimokatoličkom župom sv. Marije Magdalene u Oštrcu. Do 1746. godine ovaj teritorij je pripadao župi sv. Nikole iz Badovinaca.

Prema podacima iz matica rimokatoličke župe Žumberak saznajemo da je prvi grkokatolički župnik u župi Sošice bio Sofronije Popović 1774. godine.

 

Sv. Petar i Pavao u Sošicama

Župi Sošice pripadaju sela: Sošice, Kovači, Gornje Selo, Garapići, Boići, Tarači, Maršići, Reštovo, Stari Grad, Kekići, Draga, Talani, Kordići, Jezernice, Mrke, Plavci, Visoče, Sopote, Malinci, Tupčina, Donji Oštrc, Jurkovo Selo i Relići.

Na području župe Sošice ima nekoliko kapela: kapela sv. Antonija Velikog u Sošicama, Presvetog Srca Isusovog u samostanu sestara Bazilijanki u Sošicama, sv. Ivana Krstitelja u Visoču, Uznesenja Presvete Bogorodice u Sopotama, sv Ćirila i Metoda u Starom Gradu i sv. Ilije proroka u Jezernicama.

 

Sv. Ivan Krstitelj u Visoču

Župni stan sagrađen je 1942. godine zaslugom župnika Mile Golubića i uz potporu tadašnjeg načelnika općine Sošice Nikole Hranilovića. Župa broji oko dvijesto vjernika.