Župni ured presvete Bogorodice u Pećnom

Osnovne informacije
Pećno, 10456 Kalje
Tel: ++385(0)1 62 70 524
Opširnije
Župa Uspenija Presvete Bogorodice u Pećnom spominje se 1764. godine. Uskoci na ovo područje dolaze u prvoj seobi 1530. i 1531. godine. To je jedna od najstarijih župa na Žumberku. Župna crkva sagrađena je 1824. godine, dugačka je 22 metra, a široka 11. Potpuno je obnovljena u razdoblju od 1955. do 1958. godine u vrijeme dok je župama Pećno i Grabar upravljao župnik Ljubomir Kiril Ramač.

 

Uspenija Presvete Bogorodice u Pećnom

Osim župne crkve u župi Pećno postoji i kapela sv. Ilije u Drašćem Vrhu. U početku je pećanski župnik stanovao u Pribiću. Nakon toga postojao je drveni župni stan pod selom Grubači. Prvi zidani župni stan sagrađen je za župnikovanja župnika Janka Gvozdanovića između 1815. i 1830. godine.

 

Sv. Ilija u Drašćem Vrhu

U drugom svjetskom ratu župni stan je uništen, te je od njegovih ostataka sagrađena škola u Pećnom. Današnji župni stan sagrađen je 1941. godine, a kupljen je 1958. godine. U župu Pećno spadaju sela: Pećno, Posinki, Bratičići, Grubači, Stići, Gračac, Ruda, Hranilovići, Vranjak, Požari, Goljak, Staničići, Čačili, Čučići, Drašći Vrh i Prevod. Župa broji oko pedeset vjernika. Danas župom upravlja župnik o. Nenad Krajačić.