Župni ured sv. Marije Magdalene u Oštrcu

Osnovne informacije
Tupčina 4, 10455 Kostanjevac
Tel: ++385(0)1 62 70 703
Opširnije
Sadašnja župa Župa sv Marije Magdalene iz Oštrca spadala je nekoć pod župu Pribić, za koju neki tvrde da je čak od rimskih vremena. Jedno vrijeme sela koja danas čine župu Oštrc pripadala su župi Vivodina, a od 1334. godine do 19. stoljeća spadala su pod župu sv. Nikole biskupa u Žumberku. Godine 1818. nekoliko Oštrčana uputilo je molbu caru Franji da osnuje samostalnu župu Oštrc. Car je povoljno riješio njihovu molbu te je godine 1827. osnovao župu. Vojna komanda ustupila je za župni dvor Čolnićev dvorac, građen 1752. godine.

 

Čolnićev dvor

Osim župne crkve radi razbacanosti sela postoji nekoliko kapela. U Kostanjevcu Majke Božje od sedam žalosti, u Sošicama Majke Božje na nebo uznesene, u Cerniku sv. Jelene i u župnom dvoru sv. Josipa.

Do danas župom Oštrc upravljalo je 29 svećenika. Neki su se zadržali kratko, neki duže. Najdulje je na župi bio deveti po redu župnik Ivan Stanešić, umro je na župi 1830. godine i pokopan je uz sakristiju crkve.

Sela i zaseoci koji pripadaju župi Oštrc su: Berdiki, Jurkovo Selo, Skoki, Balabani, Bezjaki, Kostanjevac, Simenići, Tancrajteri, Feletari, Vlašići, Župani, Bučari, Gorniki, Mahovlići Donji, Oštrc Donji, Radelji, Stanišići, Kokoti, Oštrc Gornji, Šoštari, Duralije, Horvatini, Ribići, Slobodnjaki, Tupčina, Vlahovići, Cernik, Reštovo, Gornje Selo, Kovači, Maršići, Sošice i Tarači.

Po urbaru iz 1900. godine u župi je bilo 490 kuća, a stanovnika 2239, od toga 1207 žena i 1032 muškaraca.