Župni ured sv. Antuna Pustinjaka u Kaštu

Osnovne informacije
Kašt 16, 47284 Kašt
Tel: ++385(0)47 755 031, 754 026
Opširnije
Župa Svetog Antuna Velikog u Kaštu prvi put se spominje 1776. godine, Kašt je tada zajedno sa Badovincima, Dančulovićima i još nekim selima sadašnje sošičke župe pripadao župi sv. Nikole u Badovincima, koja je bila osnovana 1746. godine, a kasnije je podjeljena pa neki njeni dijelovi sada pripadaju župama Kašt i Sošice.

Nije poznata godina osnutka župe Kašt, ali je poznat podatak da je od osnutka župe pa do 1776. godine župom Kašt upravljao župnik Dionisije Radojčić.

 

Sv. Nikola u Badovincima

Sadašnju župnu crkvu dao je 1828. godine sagraditi župnik Nikola Heraković. Prije je župna crkva bila posvećena sv. Andriji Prozvanom, ali je postala trošna pa je na drugom mjestu sagrađena današnja crkva sv. Antuna. Osim župne crkve župa Kašt ima i kapele: u Badovincima posvećena sv. Nikoli, u Dančulovićima posvećena sv. Duhu i u Brašljevici posvećena sv. Jurju.

 

Sv. Duh u Dančulovićima

Župni stan sagrađen je 1886. godine. Župa Kašt ima dvanaest sela: Kašt, Brašljevica, Latkovići, Ognjanovci, Dragišići, Balići, Strahinići, Dančulovići, Rađenovići, Badovinci, Magovci i Priselje. Župa Kašt broji dvjestotinjak vjernika.