Župni ured sv. Ivana Krstitelja u Grabru

Osnovne informacije
Grabar, 10432 Bregana
Tel: ++385(0)1 33 87 600
Opširnije
Župa Rođenja svetog Ivana Krstitelja u Grabru osnovana je 1810. godine, iako su Uskoci područje ove župe, sela od Grabra pa sve do Tihočaja i grada Lipovca, naselili već u prvoj seobi 1530. i 1531. godine. Sadašnja župna crkva sagrađena je 1912. godine u dijelu sela koji se zove Čeići.

 

Sv. Ivan Krstitelj u Grabru

Postojao je i župni stan sagrađen 1804. godine, ali je u drugom svjetskom ratu uništen. Do osnivanja samostalne župe u Grabru ovo područje prapadalo je župi Pećno. Prvi župnik samostalne župe Grabar bio je Marko Raić.

Župa Grabar je teritorijalno dosta velika i obuhvaća sela: Raići, Herakovići, Đurašini, Šobatovići, Jelenići, Šimraki, Delivuki, Golubići, Višoševići, Pavkovići, Pavlanci, Brezovac, Grabrak, Redovje, Bukovac i Sveta Jana. Župna crkva obnovljena je 1955. godine i ima oko stotinjak vjernika. Danas župom upravlja o. Mile Vranešić, župnik iz Stojdrage.