Seminar: Pregovarajte suvereno na njemačkom

Nadogradite stručno znanje jezika i upoznajte prave metode pregovaranja.

Seminar: Pregovarajte suvereno na njemačkom jeziku izvoditi ću Monika Šajatović Bračika prvi puta na području Hrvatske.

Nakon više od 15 godina iskustva sa izvođenjem seminara u raznim državama odlučila sam nuditi svoje programe i u Republici Hrvatskoj. Sa vama podijeliti ću iskustva koja sam stekala radeći kao direktorica prodaje za velike korporacije kao što su Iskra Semič www.iskra.eu, WIMA Mannheim www.wima.de, KPC Fulda www.kpc-project.com, Thomas Klein International Dubai www.thomaskleingroup.com, CapXon Taiwan www.capxongroup.com i druge.

Među mojim kupcima su više od 20 godina korporacije kao što su Siemens, Bosch, Miele, Audi, Fresenius, Thyssenkrupp, Airbus  i mnogi drugi. Na ta vrata trkaju dnevno komercialisti cijelog svijeta ali samo neki se zaista i probiju a to su često oni koji poznaju nepisana pravila njemačkog tržišta.

Zašto 100% vjerujem da Vam mogu prenijeti koristne savijete?

Upoznala sam različite metode i taktike pregovaranja. Bila sam vođa raznih ekipa za pregovore, godinama sudjelovala na pregovorima o vlasništvu, ugovarala promjene zakona države i EU, radila na prijenosu tehnologija,  na udruživanju tvrtki te  kao pregovarač za kupo-prodajnu suradnju i tako stekla zaista širok spektar znanja, najviše na segmentu prodaje kada je trebalo inovativnim proizvodima probiti do kupca na stranom tržištu. Svoja iskustva sam u Sloveniji, preko agencije POTI Ljubljana, prenijela više od tisuću sudionika odn više od 100 tvrtki. Kroz sve faze pregovaranja sam vodila male obrtnike, ambiciozne početnike kao i najveće i najuspješnije strane tvrtke. Studenti me često mogu vidjeti i na raznim univerzitetama.

NJemački jezik mi nije stran, rođena, odrasla i školovala sam se u Njemačkoj te upravo tamo stekla prve radne navike te bogata iskustva koja su bila temelj za moju poslovnu karijetu.  Ta iskustva želim podijeliti sa Vama.

PRIJAVITE SE NA PRVU PONUDU SEMINARA U HRVATSKOJ I PROFITIRAJTE OD POPUSTA  MojZumberak.com 

Kotizacija za prijave 20.11., 26.11  ili  28. 11.  iznosi samo  500 kn  dok je realna vrijednost seminara 1.800 kn po osobi.

U kotizaciju je ukljućena skripta, ručak i potvrda o učešću.

Termini i lokacije: 

20.11.   od 9h do 15h – u Zagrebu

26.11. od 9h do 15h –  u Parku prirode Žumberak

28.11. od  9h do 15h –  u Jastrebarskom

Ciljna skupina:

Ovaj seminar je namjenjen svima koji već rade sa kupcima na njemačkom tržištu i traje od 9 do 15h. U cijelosti se izvodi na njemačkom jeziku jer cilj je i usavršavanje stručne terminologije.

PROGRAM: 

Od prezentacije do narudžbe

Zajedno prolazimo kroz sve faze pregovaranja, od prezentacije do potpisa ugovora ili narudžbe.  Pokazati ću Vam na temelju osobnih iskustava kako na njemačkom jeziku pregovarati efikasno i učinkovito. Svako tržište ima svoju specifičnost. Njemačka nam je bliska i kao tržište poznata, međutim, postoje nepisana pravila koja treba poznavati. Upoznajte ih na ovom seminaru.

10 razloga zbog kojih postajete za kupca bolji izbor od konkurencije:

  1. Pravilno prezentiranje ponude, tvrtke i poslovne sposobnosti.
  2. Stručna terminologija. Vješt i njemačkom mentalitetu bliski način komunikacije.
  3. Jasno opredijeljeni ciljevi koji se uklapaju sa ciljevima partnera.
  4. Dobra priprema za pregovore. Njemačko tržište traži preciznost.
  5. Usklađena verbalna i neverbalna komunikacija. Djelujte odlučno, ne arogantno.
  6. Poznavanje ključnih koraka kod izmjene informacija.
  7. Poznavanje metoda kako pri pregovorima ostvariti svoj cilj.
  8. Stručnost i empatičnost, jer treba znati izraziti svoja stavove tako da su prihvatljivi.
  9. Ublažiti ili u cijelosti otkloniti tenzije.
  10. Znati prepoznati prilike i pravi trenutak.

PRIJEVE UPUTITET NAJKASNIJE DO 18.11.2019 eMailom na tvrtku Krabat j.d.o.o.

info@krabat.hr

Telefonom se možete naručiti na broj: 095 880 6160

OSIM SEMINARA TVRTKA KRABAT ORGANIZIRA I TEAMBUILDING S KONJIMA TE DRUGE POSLOVNE “EVENTE”.

Želite dodatne informacije, pozvoite ili se javite eMailom. Web-stanice su još u fazi izrade.