Prenoćišta

Planinarski dom “Boris Farkaš” u Sekulićima
Južno od vrha Sv. Gera, u Sekulićima
710nm
Radno vrijeme: otvoren vikendom i blagdanima 01.05.-01.10.
Tel: 047/754-005, 01/6522-984

Planinarski dom na Vodicama
Ispod vrha Pliješ
850nm
Radno vrijeme: otvoren vikendom i blagdanima od 01.04.-30.10.
Tel: 01/3362-725, 098/9571-177
eMail: domar_pd-vodice@email.t-com.hr

Planinska kuća Žumberak
Kalje bb
Tel: 091/3888-713

Kuća za odmor Žumberak
Kostanjevac 33
10455 Kostanjevac
eMail: simenicbiserka@gmail.com
Tel: ++385 (1) 6272-142
Mob: ++385 (0)99 8757-524

Prenoćište i odmorište “Lagotto’s peak”
Kuljaji 1 A
Kuljaji/ Radatovići
eMail: lagottospeak@gmail.com
Mob: ++385 (0)98 449-187