Prekogranična suradnja Hrvatske i Slovenije u zaštiti prirode

OD TRAVNJAKA DO TRAVNJAKA

 

Najvažniji dijelovi Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje uz hrvatsko
slovensku granicu , na slovenskoj strani Gorjanaca, su travnjaci, livade kao
područje biološke raznolikosti i očuvanosti. I košnja livada u predjelu Svete
gere pod geslom Od travnjaka do travnjaka, održana na sam Dan državnosti
koji je istog datuma i u Hrvatskoj i u Sloveniji, treba upozoriti na njihovu
ugroženost.
Na hrvatskoj strani, na Žumberačkom Gorju, travnjaci sada zauzimaju oko 20
posto terena, a na slovenskoj, na Gorjancima, svega pet. Kako bi se upozorilo
na ugroženost ovih travnjaka, zajedničkom akcijom u sklopu prekogranične
suranje Hrvatske i Slovenije organizirana je košnja travnjaka u podnožju Svete
Gere pod sloganom Od travnjaka do travnjaka. Organizator je Park prirode
Žumberak-Samoborsko gorje u suradnji sa Zavodom za zaštitu prirode
Republike Slovenije:
-Manifestacijom od travnjaka do travnjaka, održana s hrvatske i slovenske
strane granice htjeli smo povezati taj granični dio dviju zemalja i ostvariti
prekograničnu suradnju. Ugroženost travnjaka prepoznali su slovenski kolege, a
mi smo kroz naš rad primijetili u Parku prirode Žumberak-Samoborsko Gorje
glavni problem i glavnu ugrozu travnjaka, koji su s jedne strane bioraznolikost, a
s druge ljepota krajobraza, i zbog toga što je sve manje ljudi koji se bave
stočarstvom, nemaju potrebe za tim travnjacima, nema njihove košnje pa
zarastaju-kaže ravnatelj Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje Kristijan
Brkić.
Preko travnjaka do prekogranične suradnje Hrvatske i Slovenije u očuvanju
prirodne baštine: tako bi se moglo još reći za manifestaciju košnje travnjaka
ispod Svete Gere. Kosci su bili uglavnom stariji Žumberčani. Proplancima
Žumberačke Gore odjekivao je zveket brusa po oštrici kose. Ispod krošnje bukve
i debela hlada čulo se ritmično udaranje klepca po kosi na babici učvršćenoj na
korijenu stabla. A svemu su bili nazočni i brojni zaljubljenici u prirodu s obiju
strana granice, koji su pozorno gledali košnju i poslušali predavanje o
travnjacima koje je održala stručna savjetnica, biologinja u Parku prirode
Žumberak-Samoborsko Gorje Katarina Husnjak Malovec:

-Mi se u Parku prirode možemo pohvaliti njezinom zaštitom. Međutim,
problema ima i oni nisu samo ovdje, nego i u ostalim dijelovima Žumberka koji
nisu naseljeni, gdje je prisutna vegetacijska sukcesija pri čemu otvorena
staništa, prvenstveno travnjaci zarastaju pomalo u drvenastu vegetaciju.
Površine travnjaka na Žumberku nekada su bile višestruko veće jer su ih
seljaci kosili ili je na njima pasla stoka. Na slovenskoj strani granice u
Gorjancima stanje je puno teže tvrdi Matej Simčič iz Zavoda za zaštitu prirode
Republike Slovenije:
-Čuli smo kolegicu iz Hrvatske. Rekla je da u Parku prirode imaju 20 posto
travnjaka, livada. Na slovenskoj strani to je slabije. Mi imamo približno pet
posto travnjaka na području Gorjanaca. Problem je to što u selima nema više
stoke, a vlasnici nemaju želje ni potrebe da bi to kosili. Posljedično, travnjaci
zarastaju, rekao je Matej Simčič.
Posebnosti Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje kao što su travnjaci,
endemske vrste bilja, žumberačka kraljica bukve u šumskom rezervatu iznad
Gornje Vasi, crni daždevnjak, povratak vidre u vodotoke i druge pokazuju kako
su napori u očuvanju tog prekrasnog dijela Hrvatske urodili plodom. Redovitije
košnje travnjaka, kada već nema stoke koja je na njima pasla travu i tako ih
održavala, pridonijet će i njihovom opstanku, pa i povećanju njihovih površina.

Odgovori