Povijest Žumberka

U najranije doba kad Žumberak naseljavaju Japodi i Kelti…

Žumberak od vremena kad ga u leno zajedno sa Istrom, Kranjskim i Slovenskom Markom dobivaju grofovi od Andechsa pa do 1530. godine…

Naseljavanje Žumberka Uskocima…

Posebne povlastice Uskocima na Žumberku…

Popis žumberačkih Uskoka iz 1551. godine…

Žumberački Uskoci postaju graničari…

Veliki uskočki dobrotvor kapetan Ivan Lenković…

Žumberački kapetani od 1540. – 1737. godine…

Četvrta graničarska slunjska pukovnija i njene dvije kumpanije, 11. Oštrčka i 12. Žumberačka…

Podjele plemstva i grbova žumberački uskocima…

Plemićka dobra u Žumberku: Sošice, Kostanjevac, Kupčina, Petričko selo, Oštrc…

Žumberak u vrijeme vladavine Napoleona i francuske okupacije…

Žumberak od 1871. – 1941. godine…

Žumberak za vrijeme II. svjetskog rata 1941. – 1945. …

Drugi Svjetski rat na području Žumberka od listopada 1942. do veljače 1943. s bitkom za Krašić kao najbitnijim događajem….

Prvi Kongres Žumberčana u Sošicama 1935. godine…

Drugi Kongres Žumberčana u Mrzlom Polju 1936. godine…

Treći Kongres Žumberčana u Kostanjevcu 1937. godine…

Četvrti Kongres Žumberčana u Brezovcu 1938. godine…

Publicist Vladimir Jagarić obradio je povijest žumberačkih cesta, izgrađenih još za trajanja Vojne krajine, koje su i danas jednako važne za povezanost žumberačkih sela s okolnim središtima…

Žumberačka imovna obćina od 8. lipnja 1871. godine…