Nova žumberačka udruga

Žumberak ima novu udrugu.

Njen naziv je: Hrvatska udruga za turizam, kulturu i poduzetništvo.

Skrćen naziv udruge glasi: Udruga Krabat.

Sjedište je u selu (Strahinići) na adresi: Dančuloviči 22,  47280 Ozalj

 

Portal www.mojžumberak prelazi u vlastništvo udruge. Glavni urednici ostaju novinar Josip Grdina i Monika Bračika. U fazi dorade su forum i blog udruge koji će svoje mjesto naći uskoro na ovim stranicama. Glavni urednik foruma i bloga biti će Predsjednik udruge Branko Strahinić.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske a pravnu osobnost stječe upisom u Registar udruga. Udruga može djelovati i u inozemstvu, sukladno pravnom poredku određene države. Zato ova udruga može osnivati ustrosjtvene oblike: Podružnice, sekcije i klubove u sjedištu Udruge i/ili u mjestima na području Republike Hrvatske gdje se za to ukaže potreba.

Udruga može osnivati i trgovačka društva za obavljanje gospodarskih djelatnisti sukladno s aktivnostima i ciljevima Udruge. Isto tako može surađivati i udruživati se u sukladne asociacije u zemlji i inozemstvu. Odluku o tome donosi Skupština.

Rad Udruge je javan: Javnost rada ostvaruje na više načina, najviše preko elektroskih medija i društvenih mreža. Njeni ciljevi su:

 

 • Promocija i unapređenje kulturnih i turističkih ruta u Hrvatskoj i Europi.
 • Istraživanje postjećih i potencijalnih kulturnih i turističkih ruta
 • Promicanjea, razvitka i unapređenja turizma i održivog razvoja „zelenog“ upravljanja i „zelenog“ turizma, pristupačnog turizma te Hrvatske kao destinacije bogate kulturom, baštinom i velikom turističkom atrakcijskom osnovom
 • Kreiranje novih turističkih proizvoda baziranih na stvarnim događajima, običajima ili građevinama ili poznatim osobama.
 • Povezivanje područne i lokalne samouprave, turističke zajednice i drugih subjekata
 • Povezivanje ljudi i regija
 • Razvijanje novih proizvoda

 

 

 

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području:

 • Gospodarstva – turizam
 • Kulture i umjetnosti –opća kultura
 • Međunarodne suradnje
 • Obrazovanje, znanosti i istraživanja
  • Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstveno stručnih skupova, škola, kongresa i seminara
  • Izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija
  • Umrežavanje i međunarodna i znanstvena stručna suradnja
 • Održivi razvoj – razvoj ruralnih područja:
  • Edukacija za održivi razvoj ruralnih područja
 • Zaštita okoliša i prirode – očuvanje prirode
 • Socijalna djelatnost – socialna pomoć i podrška:
  • Pomoć i podrška starijim osobama
  • Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
  • Socialne usluge – pomoć u kući

Želimo Vam navesti i najvažnije djelatnosti Udruge:

 • Strukovno povezivanje članova radi uzajmnog povezivanja i razmjene iskustva
 • Aktivno sudjelovanje u predlaganju zakonskih i podzakonskih akata struke
 • Suradnja s nadležnim resorima, domaćim i stranim te znanstvenim i stručnim institucijama
 • Organiziranje seminara, predavanja i različitih stručnih skupova za svoje članove
 • Organiziranje sajmova, izložbi, tematskih manifestacija i drugih oblika prestavljanja
 • Suradnja na izradi međunarodnih i domaćih projekata
 • Organizacija humanitarnih akcija sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći

Gospodarske djelatnosti udruge su:

 • Izrada tiskanih, audio i video materiala i ostalih promo materijala o rutama prema posebnim propisima
 • Izdavanje časopisa, biltena stručnih publikacija, zbornika i raznih obrazaca
 • Pružanje medijskih usluga, audiovizualnih ili radijskih programa prema posebnim propisima

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobobna fizička osoba kao i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, koji udovaljavaju uvjetima te koji prihvaćaju programska i staturalne odredbe Udruge.

Članstvo može biti redovno i počasno.

Redovni članovi su oni koji aktivno sudjeluju u radu Udruge i ostvarivanju njenih ciljeva, a počasnim članovima se imenuju osobe koje su posebno zaslužne za razvoj i promociju Udruge.

Redovni članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u visini 200 kn.

 

Na prijedlog izvršnog odbora skupština je na sjednici održanoj 02.12.2017. godine predložila da imamo i počasne članove Udruge koji će osobnim radom i zalaganjem  pridonjeti promoviranju i ostvarivanju ciljeva Udruga:

Članovi Udruge KRABAT se nadaju da će svi navedeni prihvatiti časno članstvo i nastaviti aktivno s nama surađivati. Počastni članovi nemaju pravo odlučivanja i nemaju obvezu plačanja članarine.

Stari grad Ozalj www.mojzumberak.com
Udruga Krabat
www.mojzumberak.com
Udruga Krabat
www.mojzumberak.com
Udruga Krabat

Molimo sve čitetelje portala Moj Žumberak, da nam pošalju sugestije i informacije koje bi znale biti važne za dobar rad udruge.Sa zadovoljstvom ćemo razmotriti sve prijedloge s argumentima i razmotriti da se uvrste u rad Udruge.

 

Službeno otvorenje biti će u Svibnju 2018 god. U Dančulovićima (točan datum ćemo Vam javiti preko portala www.mojžumberak)Pozvani su svi zainteresirani i željni zabave. Učešće za otvorenje ne uvjetuje članstvo nego je javno za sve građane-opće populacije, osobe starije životne dobi ili posebnim potrebama, mali i srednji poduzetnici i obrtnici te turistički djelatnici , novinari, blogeri i sl.

(crteži Joerg Tausch, fotografije Rene Pronk)