Literarni natječaj ED Žumberak u OŠ kardinala A. Stepinca u Krašiću

Učenici OŠ «Kardinal Alojzije Stepinac, Krašić od 2003. g. sudjeluju u eko-akcijama koje organizira Ekološko društvo Žumberak. Od 2007. godine Škola je stekla status Međunarodne Eko – škole, a svake se godine na posebno svečan način obilježava Dan planeta Zemlja na 22. travnja. U Školi se osobita pažnja posvećuje i racionalnom korištenju vode i energije. Provođenjem eko-radionica „Otpad“, osvještavaju se  učenici, učitelji i roditelji o pravilnom razvrstavanju otpada, kao preduvjetu smanjenja njegove ukupne količine. Kroz radionicu likovne grupe – keramičari, učenici prikupljaju otpadnu ambalažu te od nje stvaraju umjetnička djela. Time se učenici najzornije educiraju da otpad nije smeće! Kroz čitavu školsku godinu u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima učenike se nastoji educirati o mogućnostima iskorištavanja otpada, recikliranja papira, plastike, baterija, bio otpada, tkanina,  te njegove ponovne upotrebe.

Educiraju se o potrebi očuvanja netaknute prirode koju ostavljamo u naslijeđe budućim generacijama. Edukacija se provodi i kroz akcije  čišćenja školskog okoliša, uređivanja školskog vrta, sadnjom voćaka i cvijeća, a planira se i sadnja ljekovitog bilja. Učenici su tijekom niza godina sudjelovali u akciji čišćenja  rječice Kupčine, kao i u uređenju okoliša sela Brezarić, rodnog sela bl. Alojzija Stepinca,  a u organizaciji Ekološkog društva Žumberak. Akcija je prošle i ove godine provođena uz geslo «Bog uvijek prašta, čovjek ponekad, a priroda nikada», a što su riječi pape Franje, čija enciklika Laudato si` o ekologiji je objavljena prošle godine.

Kako bi se edukativno-ekološki program upotpunio, kako bi se učenici dodatno zaokupili važnim temama zaštite prirode, te razvijanjem ljubavi prema prirodnim ljepotama svog zavičaja, kao i njegovanju kulturne baštine kraja, Ekološko društvo Žumberak već sedmu godinu organizira literarni natječaj s učenicima, a učeničke radove ocjenjuje stručno prosudbeno povjerenstvo ED Žumberak. Ove godine su učenici opisivali ljepote svog zavičaja, izražavali ljubav prema svom zavičaju koji doživljava potpuni demografski slom, apelirali su na Žumberčane koji su napustili zavičaj da se vrate, opisivali siječanja svojih roditelja na dane njihova djetinjstva, kada je u Žumberku bujao život, makar se skromno živjelo. Iz radova se vidi da su učenici svjesni ljepota i vrijednosti svog rodnog zavičaja.Prvu nagradu za literarni izričaj i ekološko-zavičajnu osviještenost, u kategoriji učenika 4. r., primio je Antonio Bučar, iz PŠ Kostanjevac, za prozni sastav Žumberak, a  drugu nagradu učenica 4. r. Iva Žalac, iz Mjesne škole za  prozni sastav Prirodne ljepote mog zavičaja.

U kategoriji učenika 2. razreda,  I. nagradu je primila učenica Magdalena Marok iz PŠ Kostanjevac, za prozni sastav Moj zavičaj Žumberak, a II. nagradu uč. Anita Šiljak, također iz PŠ Kostanjevac, za sastav Prirodne ljepote mog zavičaja.Posebno priznanje primila je uč. 1. r. Valentina Grdošić, iz PŠ Kostanjevac za prozni sastav Žumberak,  posebno priznanje za pjesmu Moj zavičaj, primila je učenica 4. r. Mjesne škole Matea Grgas. Priznanja za edukativno – ekološki odgoj i razvijanje ljubavi kod djece prema rodnom zavičaju primila je nastavnica RN Marijana Klobučar te učiteljica PŠ Kostanjevac Maja Štajcer i učitelj PŠ Kostanjevac Irfan Mujić. Posebno priznanje za sudjelovanje u eko-akciji Brezarić 2016. g. primila je učenica VII. r. Mjesne škole Valentina Bedeničić. Zahvaljujemo se pedagoginji Boženki Bago na suradnji u provedbi literarnog natječaja. Priznanja i nagrade uručeni su na Danu škole – danu otvorenih vrata, uz bogat program s nastupom učenika «Pokaži što znaš», u velikoj školskoj dvorani. Čestitke ravnateljici Heleni Beketić te svima koji su sudjelovali u organizaciji svečane priredbe, kao i svim učenicima koji su nastupili na priredbi.

 

Piše Josip Šintić, prof. psihologije, predsjednik ED Žumberak

 

Učenički radovi

 

Žumberak

Žumberak je moj rodni kraj. Tu sam rođen ja, moji roditelji i moja sva rodbina. Ljepotu ovog kraja teško je opisati na listu papira, to je stvarno potrebno vidjeti.  Tu srna mirno pase, zec preskače cestu, ptice pjevaju, ali žubor bistrog potoka je ono najljepše. Dođite ljudi! Okusite tu vodu koju i ja pijem kada sam žedan. Kada idem u školu prati me pjesma pijetla i čuje se lavež psa. Ponegdje neki seljak žuljevitih ruku teško zarađuje svoj kruh. Utihnula su naša sela, mladi su otišli u grad, a naši stari umiru. Mnogo ih je otišlo u Ameriku, Kanadu, Njemačku i ostali široki svijet za boljim životom. Nema više volova i konja, sve se polako gasi. Zato dođite, Žumberak vas zove na kućice napuštene svoje.

Antonio Bučar, 4.r. PŠ Kostanjevac

Učiteljica: Maja Štajcer

Moj zavičaj Žumberak

Ja sam malena djevojčica i zovem se Magdalena. Sa svojom obitelji živim na Oštrcu. Moj zavičaj nije tako daleko od grada, ali je slabo naseljen i nema djece. Da su djeca ovdje mogla bih se s njima igrati u prirodi, raditi herbarij, skakati i igrati se na livadi. Tako bi bilo lijepo da imam prijateljice s kojima bih se mogla igrati. Često otiđem u šumu i tamo se penjem po stablima sa svojom braćom. Mama i tata su mi pričali da kada su bili mali da su imali puno prijatelja s kojima su se igrali. Tata mi je jednom ispričao kako je on s prijateljima vodio krave na pašu i da su putem razgovarali, skakali po livadi, veselili se raznom voću, jeli razne bobice kao na primjer borovnice, kupine i maline, pekli kestene i kukuruz.

U mom Žumberku ima kulturnih znamenitosti: etnografska zbirka sestara Bazilijanki, prekrasne rimokatoličke i grkokatoličke crkve (grkokatoličke crkve su poznate po ikonostasima) i arheološko nalazište Budinjak. Moja župna crkva je lijepo oslikana i posvećena Mariji Magdaleni.

Sretna sam jer priroda mog Žumberka ima puno cvijeća tako da mogu uživati u njihovom opojnom mirisu. Dragi ljudi naselite se u ovaj prelijepi kraj, pustite gradove s puno otrovnih plinova od automobila. Dođite u Žumberak s puno mirisnog cvijeća da spasimo naš zavičaj.

 

Magdalena Marok, 2. r. PŠ Kostanjevac
Učitelj: Irfan Mujić

 

Prirodne ljepote mog zavičaja

Moj zavičaj Žumberak ima puno prirodnih ljepota. To su šume, vinova loza, livade, potok, cvjetnjaci i još mnogo toga. Žumberak je bregovit zavičaj. Nalazi se u Zagrebačkoj županiji, nedaleko od grada Jastrebarsko. Jako volim ljepote mog zavičaja jer su zaista predivne i htjela bih da su tako lijepe zauvijek. Volim gledati ove predivne brežuljke koji me okružuju. Svaki pogled na te ljepote prirode budi u meni nove radosti što sam dio te prirode. Sretana sam što moje djetinjstvo i odrastanje nije među nekim betonskim blokovima i asfaltu, već među ovim zelenim brežuljcima, livadama i šumama. Za kraj bih htjela svima poručiti da ne zagađuju prirodu i svoj lijepi kraj.

Anita Šiljak, 2.r. PŠ Kostanjevac
Učitelj: Irfan Mujić

 

Žumberak

Jedan dan sam se otišla šetati po livadi i pomislila kako je prije bilo. Ljudi su kosili ručnim kosama, a danas kose sa raznoraznim kosilicama. Biljke izumiru, više nema toliko krava, bikova i telaca. Bilo je ljudi, ali su skoro svi stari poumirali, a mladi su otišli iz Žumberka u tuđi svijet. Bilo je ratova, ali ljudi su dobri, pa su sačuvali naš lijepi mali kraj. Ljudi su preživljavali od domaće hrane: kiselog kupusa, repe, krumpira i mrkve, pa zašto ne bismo i mi danas tako. Vratite se ljudi u Žumberak, da se opet napuni naš Žumberak.

 

Valentina Grdošić, 1.r. PŠ Kostanjevac

Učitelj: Irfan Mujić

Prirodne ljepote mog zavičaj

 U  mom  zavičaju  je  prekrasno. Ima  cvijeća,  životinja,  ljudi  i  djece.  Sve  je  šareno,  različito  i  lijepo.  Stariji  ljudi  hrane  životinje,  a  djeca  idu  u  školu  i  igraju  se  na  igralištu.  Imamo  jednu  lijepu  crkvu  u  Crkvenom  Pribiću  koja  se  zove  crkva  sv.  Siksta, a  imamo  i  crkvicu  na  otočiću.  To  je  grkokatolička  crkvica  Blagovijesti.  Imamo  i  park  prirode  Žumberak  –  Samoborsko  gorje.  Šuma  je  prekrasna   i  lijepa.  U  našem  Pribiću  Crkvenom  se  rodio  kardinal  Franjo  Kuharić.  U  crkvu  sv.  Siksta  idem  svake  nedjelje.   U  mom  zavičaju   je  jako  lijepo.

Učenica:  Iva  Žalac,  4. r.,

Učiteljica:  Marijana  Klobučar

 

Moj  zavičaj

 

Kad  Mjesec  zađe
Sunce  izađe,
Zavičaj  moj  sja
Dokaz  da  volim  ga  ja.Kad  ga  vani  gledam
Unutra  se  ne dam,
A  kad  kiša  pada
Mir  i  tišina  vlada.

Ujutro  i  uveče
U  proljeće  i  jesen,
Ptice  na  granama
Cvrkuću  bez  srama.

Zavičaj  to  moj  je
I  volim  ga  ja,
Zavičaj  to  moj  je
On  mi  je  sreća  sva.

Učenica:  Matea  Grgas, 4. r.
Učiteljica:  Marijana  Klobučar

Odgovori