Komunalna djelatnost

Komunalac Samobor
Perkovčeva 50
10430 Samobor
Tel: 01 3361 255
eMail: komunalac@komunalac-samobor.hr

Komunalno Žumberak
Kostanjevac 5
10455 Kostanjevac
Tel: 01 / 6272 186
eMail: komunalno@zumberak.hr