In memoriam napisao prof. Šintić

In memoriam

   Mr. sci. Milivoj Medven, dr. vet. med.

(Medven Draga, VII.1931. – Zagreb, 14. IX. 2017.)

Ispraćaj na krematoriju Mirogoja, 15. IX. 2017.

 

Nakon duže bolesti, one bolesti koja je danas sve češća, koja čovjeku pomalo oduzima njegova sjećanja, pamćenje, prepoznavanje preminuo je poznati i ugledni Žumberčan doktor Milivoj Medven.

Djetinjstvo je proveo u Medven Dragi, a u Zagrebu je završio Veterinarski fakultet, a kao veterinar radio je dosta vremena i u Žumberku.

Godine 1995-6.  M. Medven  i  sin Hrvoje, koji se pokazao vrlo spretnim za niz građevinskih i drvodjelskih radova, obnoviše svoj mlin u Čunkovoj Dragi, te od zgrade bivše štale izgradiše ugostiteljski objekt s luksuznim apartmanom i velikom blagovaonicom. Medveni su između dva svjetska rata pružali ugostiteljske usluge, a najčešći gosti su im bili Švicarci, obitelj švicarskog konzula u Zagrebu, koje je Medven Draga podsjećala na njihovu dolinu u Švicarskoj, pa su rado i često dolazili i boravili kod  Medvenovih. Možemo to smatrati začetkom boravišnog turizma u Žumberku.

Nakon što su Medveni uredili svoj ugostiteljski objekt u Čunkovoj Dragi,

otvorenje ugostiteljskog objekta je započelo  održavanjem Okruglog stola ED Žumberak, na temu zaštite žumberačke prirode, uz sudjelovanjebrojnih uglednika i prirodoslovnih znanstvenika, među kojima je bio i akademik Sergej Forenbacher.  Na okruglom stolu je  zaključeno da Žumberak i Samoborsko gorje treba zaštiti kategorijom park prirode,  što je Hrvatski državni sabor izglasao već 28. svibnja 1999.

 

Dugi niz godina, nakon odlaska u mirovinu, g. Milivoj  Medven je provodio vrijeme radeći sve poljodjelske poslove u Medven Dragi, u svojoj, kako bi rekao Ksaver Šandor Đalski, «kuriji nobilitaris», tj. Kuriji Medven. A obitelj je živjela u stanu na Tuškancu, ali i dolazila za vikend u Medven i Čunkovu Dragu.

Bio je član Ekološkog društva Žumberak, više mandata potpredsjednik, sudjelovao je u  eko-akciji, kada smo čistili korito Kupčine od Strmca Pribičkog do sela Stupe. Da bi mlin u Čunkovoj Dragi mogao raditi, M. Medven , je morao čistiti korito Kupčine od naplavina. Za taj posao je koristio mali sklopivi čamac. Raspravljajući na sastancima UO EDŽ  na temu čišćenja žumberačke prirode-okoliša, zaključili smo 2002. g. da krenemo u akciju čišćenja  obala potoka i korita, a tijekom godina smo nastavili uklanjati divlja odlagališta.

Njegovanje obiteljske i žumberačke tradicije i ponos na davne pretke, bili su inherentni g. Medvenu. Na svaki je način želio održati gospodarstvo živim. Obrađivao je vinograde dok god je uspijevao angažirati ljude za pripomoć, kupio šljive, kruške i pekao finu rakiju, obrađivao polja, skupljao jabuke i pravio vinski ocat (kvasinu), kupio orahe, a u mlinu je mleo domaće sorte kukuruza. Brojne skupine planinara stalno su ga posjećivale, te kupovale njegove proizvode. Moje društvo i prijatelji često smo svraćali našem prijatelju Milivoju Medvenu. Registrirao je i «Seoski turizam MEDVEN», ali dakako, nije imao dovoljno radnih «kapaciteta», jer kćer Željka (mr. sci.) niti sin Hrvoje nisu bili voljni živjeti u kuriji i/ili mlinu.

Inače, Kurija Medven je zaštićena kao kulturno dobro i jedinstvena je stambeno-gospodarsko imanje, koje je sagradio  Anton Medven 1868.g. te će iduće godine Kurija  obilježiti svoju 150. godišnjicu.

O precima Milivoja Medvena u Urbaru grada Ozlja od g. 1642. piše:

«Medvene,  plemiće jednoselce (unius sessiones), naseliše još Frankopani početkom XVI. stoljeća. Godine 1568. bio je Ivan Medven špan na novom dvoru  gospodskom u Pribićih, a g. 1572. dvorski grada Ozlja. Pošto g. 1641. izgorješe ne samo zgrade, već i sve stare povelje, potvrdi im stare pravice knez Petar Zrinski ovim listom:

Mi grof Petar, vikovični gospodin od Zrinja, ……….da sluga naš nastanjen u Slapnici Ivan Medven skupa  svoimi brati: Mihaljem, Jurjem i Petrom, dajući nam napravo, da su im hiže i vse stanja ognjem pogorila od zla čovika……………..a to v Slapnici dva fertalja zemlje, a v Grmači frtalj jedan pod šume Vugrskoga broja dukat sto i peteset………………………….

Da oni nas u napridak, z oružjem vrlo služe, i ako bi se u koju drugu našu službu uzpotribovali, a za našu plaču, da se neimaju uzkratiti. I na to im dasmo ovo naše pismo rukom našom potpisano i navadnim pečatom potrjeno. Dano u grdu našem Ozlju, na dvadeset i drugi oktobra, leta jezero šest sto četrdeset prvoga (1641.)»

Grof Z. Petar v.r

Zadnje dvije godine života g. Milivoj Medven je proveo u Domu Severović

u Novakima Bistranskim, ispod sjeverozapadnih obronaka Medvednice,  koji  vodi gđa. Gordana Severović, supruga Žumberčana, građevinskog poduzetnika, graditelja Doma, podrijetlom iz Stojdrage. Često sam posjećivao g. Medvena u prvoj godini njegova boravka u Domu, dok mu  još «dr. Alzheimer» nije oduzeo previše od pamćenja, a i od prepoznavanja. Donosio sam mu vijesti iz Žumberka, poneku publikaciju te  preslike Žumberačkog urbara iz 1656. koji je s velikim interesom pregledavao, a također smo  u šali konstatirali da nas dva  u Domu Severović «povezujemo» Žumberak na liniji Stojdraga – Gornja Vas – Medven Draga.

Od g. Milivoja Medvena oprostili smo se 15. IX. 2017.  na krematoriju Mirogoja, a potom za par dana i domaći na groblju uz crkvu Majke Božje Dolske, gdje Medveni imaju grobnicu.

Ostati će nam svima u sjećanju kao veliki ljubitelj Žumberka i njegove prirode, osobito Kupčine i Slapnice, te žumberačke tradicije!

Počivao u miru Božjem!

Josip Šintić Zlatko, prof.