Grad Ozalj

 

Osnovne informacije
Gradonačelnica grada Ozlja mr. sc. Gordana Lipšinić
Kurilovac 1
47280 Ozalj
Tel: 047/731-400, Fax: 047/731-172
Dio Žumberka pripada administrativno Gradu Ozlju, a više o projektima koje Grad Ozalj provodi na Žumberku možete doznati na www.ozalj.hr.

Sa područja Žumberka su četiri Mjesna odbora koji administrativno pripadaju gradu Ozlju, a to su :

Brašljevica – Brašljevica
Dojutrovica – Dančulovići, Dojutrovica i Radina Vas
Kašt – Badovinci i Kašt
Radatovići – Brezovica Žumberačka, Bulići, Cvjetiše, Doljani, Dragoševci, Dučići, Goleši, Gudalji, Kamenci, Keseri, Kuljaji, Kunčani, Liješće, Malinci, Pilatovci, Radatovići, Sekulići i Šiljki.