Etno zbirke

 

RADATOVIĆI
Etno zbirka Zavičajnog društva Žumberak iz Radatovića nalazi se u istoimenom mjestu u zgradi područne osnovne škole koju je Društvo koje skrbi o zbirci dobilo u najam od matične škole iz Žakanja.

Info: Radatovići bb, 47285 Radatovići, tel: ++385(0)98 920 1811

 

 

 

STOJDRAGA
U Stojdragi se etno zbirka nalazi u Uskočkom muzeju koji je smješten u prostorijama župnog stana. O zbirci skrbi o. Mile Vranešić.

Info: Stojdraga 16, 10432 Bregana, tel: ++385(0)1 33 87 600

 

 

 

SOŠICE
U Sošicama je etno zbirka smještena u Samostanu sestara Bazilijanki.

Info: Sošice 11, 10457 Sošice, tel: ++385(0)1 62 97 559

 

 

 

Zajedničko svim etno zbirkama je to da se tu nalaze predmeti koje su koristili u svakodnevnom životu žitelji Žumberka i alati sa kojima su obrađivali škrtu Žumberačku zemlju.