Moj Žumberak » Kalje

Kalje


Kalje je smješteno na južnim padinama Žumberačke gore, u mikroregiji Žumberka Središnje Hrvatske, 9 km sjeverno od naselja Kostanjevac koje je sjedište općine Žumberak kojoj selo pripada i na nadmorskoj visini je od 567 metra.

2001. u selu živi 37 stanovnika u 16 domaćinstava, od toga žena 43,2%, a muškaraca 56,8%. U urbaru iz 1830. stoji da je to selo s 13 kuća i 95 katoličkih stanovnika, s katoličkom župnom crkvom i da se u njemu nalazi kapetanska straža. U Kalju se spominju prezimena: Colarić, Gundić, Belanić,Šintić, Stinčić, Penić, Bartaković, Juratovac i Delišimunović.

Preko puta sadašnje trgovine nalazi se kuća obitelji Delišimunović u kojoj je prije II svjetskog rata stanovao liječnik, a u njoj je i Pavle Kekić držao gostionicu i mesnicu. Krajem 19. st. u Kalju je formirano općinsko središte. Općina je imala svog načelnika, koga su birali odbornici, finance, blagajnika, bilježnika i žandare. Pod ovu općinu spadala su sela od Gabrovice do Starog Grada, te sva sela grabarska i pećanska. Prije II. svjetskog rata ovdje u centru općine bila je trgovina, koju je vodio Nikola Beg, pekara, gostiona i kuglana.

Gospodarska osnova sela je poljodjelstvo, vinogradarstvo, stočarstvo, trgovina i ugostiteljstvo. Područje je od posebne državne skrbi, poštanski broj je 10456 Kalje, a pozivni je 01.

Pripada župi sv. Mihaela Arkanđela čija se crkva nalazi u samom mjestu koja je izgrađena 1672., a proširena 1821.. Sama župa osnovana je 1789., pripada Jastrebarskom dekanatu Zagrebačke nadbiskupije.

Prema zapisniku vizitacije župe Kalje iz 1842. godine u Kalju je 1836. osnovana škola i to samo za mušku djecu. Oba razreda bila su u jednoj sobi, a đaka je bilo 40. Učitelj je bio Nikola Blažević, star 40 godina. Župnik je u školi držao vjeronauk svake srijede i subote po 1 sat. Danas škola služi za potrebe Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.

U Kalju je 16. VI 1932. osnovano vatrogasno društvo na inicijativu učitelja Nikole Herakovića koje je već na početku imalo 40 članova, a osnivači društva su bili: Ivan i Marko Šintić iz Gornje Vasi, Martin Maletić iz Petričkog Sela, Nikola Beg, Matija Šuštić i učitelj Nikola Heraković iz Kalje, Nikola Haralović iz Griča i Vid Šintić iz Javora.
na vrh