Moj Žumberak » Javor

Javor


Selo se nalazi na nadmorskoj visini od 610 metara, smješteno je na jugoistočnim padinama Žumberačke gore, u mikroregiji Žumberka Središnje Hrvatske, 14 km sjeverno od naselja Kostanjevac u kojem se nalazi sjedište općine Žumberak.

2001. godine u selu je živjelo 20 stanovnika u 9 domaćinstava, žena 10 i isto toliko muškaraca. U urbaru iz 1830. godine stoji da je to selo s 8 kuća i 83 stanovnika, od kojih su 57 katolici, a 26 grkosjedinjeni. Tu je i općinski žitni magazin. Odavde je najljepši vidik prema Karlovcu, kao i od kapetanskog kvartira u Kalju. Godine 1911. u selu je živjelo 110 stanovnika. U dijelu sela koji se zove Bukvići žive grkokatolici. Rimokatoličke obitelji imaju prezimena Radovanić i Grdošić.

Gospodarska osnova sela je poljodjelstvo, stočarstvo i vinogradarstvo. Poštanski broj je 10456 Kalje, a pozivni 01. Selo pripada župi sv. Mihaela Arkanđela iz Kalja, Jastrebarski dekanat Zagrebačke nadbiskupije.

U Javoru je živio i čovjek imenom Videk, samouki veterinar koji je u puno slučajeva liječio i spašavao bolesnu stogu ovog kraja, a bio je poznat cijelom istočnom i središnjem dijelu Žumberka.
na vrh