Moj Žumberak » Grgetići

Grgetići


Grgetići su danas nenaseljeno naselje u općini Žumberak, nalazi se na nadmorskoj visini od 460 m, a smješteno je u mikroregiji Žumberačkog prigorja Središnje Hrvatske, 6 km sjeverozapadno od naselja Kostanjevac koje je i sjedište općine Žumberak.

Godine 1981. u Grgetićima je živio 1 stanovnika, a 2001. niti jedan. U urbaru iz 1830. godine piše da u selu sa 4 kuće živi 46 katoličkih stanovnika. Godine 1901. u selu je živjelo 80 stanovnika.

Područje je od posebne državne skrbi. Poštanski broj je 10455 Kostanjevac, a pripadaju župi sv. Mihaela Arkanđela iz Kalja, Jastrebarski dekanat Zagrebačke nadbiskupije.

Ispod sela se je nekada kopao ugljen, kop je bio površinski, a sa daljnjim kopanjem prestalo se jer više nije bilo rentabilno.
na vrh