Moj Žumberak » Donji Oštrc

Donji Oštrc


Donji Oštrc nalazi se na nadmorskoj visini od 270 metara, smješten je u mikroregiji Žumberačkog prigorja Središnje Hrvatske, 4 km jugozapadno od naselja Kostanjevac koje je sjedište općine Žumberak kojoj selo administrativno pripada.

Godine 2001. selo broji 27 domaćinstava u kojemu živi 48,5% žena i 51,5% muškaraca. U urbaru iz 1830. stoji da je selo sa 16 kuća i 201 stanovnikom, među kojima je 8 grkosjedinjenih, a preostali su katolici.

Dijelovi sela su i zaseoci : Baroni, Bučari, Donji Mahovlići, Garapići, Gorniki, Krajačići, Radelji, Rajakovići i Stanišići. Stanovnici se bave poljodjelstvom, vinogradarstvom, stočarstvom i šumarstvom.

Pošta kojoj selo pripada je 10455 Kostanjevac, pozivni broj je 01. U selu se nalazi župna crkva sv. Marije Magdalene. Sama župa je osnovana 1827. godine.
na vrh