Moj Žumberak » Belošići

Belošići


Belošići  se nalaze na nadmorskoj visini od 190 metara i administrativno pripadaju Gradu Ozlju, a smješteni su u mikroregiji Žumberačkog prigorja Središnje Hrvatske.

2001. godine broje 43 stanovnika u 15 domaćinstava, žena 51,2%, a muškaraca 48,8%. Gospodarska osnova sela je poljodjelstvo, vinogradarstvo, šumarstvo, stočarstvo i prerada drveta. Poštanski broj je 47283 Vivodina. U selu se nalazi kapela Gospe Lurdske koja potpada pod župu sv. Lovre iz Vivodine, Ozaljsko-lipnički dekanat Zagrebačke nadbiskupije.

na vrh