Moj Žumberak » Grad Ozalj

Grad Ozalj


Osnovne informacije

  • Gradonačelnica grada Ozlja mr. sc. Gordana Lipšinić
  • Kurilovac 1 
  • 47280  Ozalj
  • Tel: 047/731-400, Fax: 047/731-172 
Dio Žumberka pripada administrativno Gradu Ozlju, a više o projektima koje Grad Ozalj provodi na Žumberku možete doznati na  www.ozalj.hr.

Sa područja Žumberka su četiri Mjesna odbora koji administrativno pripadaju gradu Ozlju, a to su :

  • Brašljevica - Brašljevica
  • Dojutrovica - Dančulovići, Dojutrovica i Radina Vas
  • Kašt - Badovinci  i Kašt
  • Radatovići - Brezovica Žumberačka, Bulići, Cvjetiše, Doljani, Dragoševci, Dučići, Goleši, Gudalji, Kamenci, Keseri, Kuljaji, Kunčani, Liješće, Malinci, Pilatovci, Radatovići, Sekulići i Šiljki.na vrh