Moj Žumberak » Strahinići

Strahinići


Selo Strahinići smješteno je na jugozapadnom dijelu Žumberka, na nadmorskoj visini od 650 metara, a udaljeno je 15 km od općine Ozalj kojoj administrativno pripada. Selo ima desetak kuća i premda se u nekima živi povremeno niti jedna nije zapuštena. Na starim temeljima sagrađene su dvije nove kuće, a ostale su lijepo obnovljene ili se obnavljaju. U selu trenutno ima pet žena i isto toliko muškaraca, među njima su i dvoje djece od 5 i 10 godina starosti.

Do sela vodi lijepa na novo asfatirana cesta, te selo ima obnovljenu električnu mrežu i uličnu rasvjetu. Selo zaživi u rano proljeće kada dođu vikendaši i tako je do kasne jeseni. Uređeni voćnjaci, vrtovi i dvorišta sa puno cvijeća dokaz su koliko ljudi pažnje posvećuju na čistoći sela. Od stanovnika neki su zaposleni, a neki u mirovini i nitko se ne bavi stočarstvom ili poljoprivredom. Nekada njive i pašnjaci sada se pretvaraju u grmlje i trnje. Selo sve više liči na vikend naselje, a dvadesetak ovaca daje dojam da je još selo.

Prije pedesetak godina (između 1950. i 1960. godine) u selu je živjelo 49 ljudi koji su se bavili stočarstvom, vinogradarstvom i poljoprivredom i na takav način se preživljavali. Tih godina je u selu bilo oko šezdesetak grla stoke (volovi, konji, krave i telad), i oko pedesetak svinja. S obzirom na tako veliki broj stočnog fonda svaki komadić zemlje je bio obrađen. Poslije tih godina dolazi do laganog opadanja broja stanovnika.

Mlađi su potražili bolji život u većim sredinama, a poneki su se uputili preko granice (Njemačka, Amerika i Australija). U selu mlađima je bio hobi sviranje, tako da je skoro u svakoj kući netko bio svirač na nekom instrumentu. Najčešća imena u selu su bila: Ilija, Janko, Branko i Nikola, a kod žena u svakoj kući je bila Mare (Marica ili Marija).

Snimio: Marko Vukobrat
na vrh