Moj Žumberak » Petričko selo

Petričko selo1551. godine u popisu Uskoka koji su bili u vojnoj službi pod zapovjedanjem kapetana Ivana Lenkovića spominje se Jacob Schimunouitsch kojemu se kao selište navodi dobro Petritschauass. Iza tog u 17 stoljeću to dobro sa tri selišta dobiva u leno Petar Delišimunović. Godine 1770. to je dobro u posjedu Ivana Delišimunovića s devet obitelji podložnika, a kasnije je postojalo pet zadruga Delišimunovića: Jankovi, Matiješevi, Dorkini, Gašparovi i Mikulinovi.

U cjelovitoj topografiji Karlovačke Vojne krajine nadglednika krajiških škola Frassa iz 1835. stoji: da selo 1830. godine broji 9 kuća i 108 katoličkih stanovnika. Svi stanovnici su (feudalni) posjednici pl. Delišimunovići.

1907. godine selo je izgorjelo, tada je u njemu bilo 23 numera i preko stotinu stanovnika. Jedina kuća koja nije izgorjela je kuća Petra Delišimunovića (rakijašnica, kasnije zadruga), jer je u najvećem dijelu bila izgrađena od čvrstog materijala, umjesto slamnatog krova (škope) imala je crijep. Godine 1917. u selu je živjelo 166 stanovnika.

Za vrijeme austrougarske Petričko selo je u sastavu općine Kalje, kotara Slunj, sudište u Ogulinu, iza toga za vrijeme Kraljevine SHS u sastavu općine Kalje, srez Jastrebarsko, a nakon drugog svijetskog rata redom u kotarevima Žumberak, Karlovac i Jaska.

Općina Kalje ukida se krajem pedesetih kada u Pribiću nastaje općina Žumberak koja je imala sjedište u tamošnjem dvorcu. Šezdesetih godina sve se pripaja općini Jastrebarsko.

Selo je danas u sastavu općine Žumberak sa sjedištem u Kostanjevcu. Osim Delišimunovića u njemu još žive ili su živjeli: Bučarovi, Radovanići, Petretići, Šinkovići , Paukovci, Maletić i Gundići. 1926. u selo dolazi dio prezimena Petretić ženidbom za Delišimunoviće, 1961. dolazi drugi dio Petretića. Prezime Paukovac dolazi 1951. godine isto tako ženidbom za Delišimunoviće, preizime Gundić dolazi oko 1920., a prezime Šinković 1931. godine.

1857. godine selo je brojilo 113 žitelja, 1869.-122, 1880.-118, 1890.-136, 1900.-155, 1910.-133, 1921.-113, 1931.-136, 1948.-134, 1953.-124, 1961.-110, 1971.-105, 1981.-70, 1991.-56, 2001.-28, a danas je u selu stalno nastanjeno 20 stanovnika u 13 domaćinstava.

Smješteno je na južnim padinama žumberačke gore, u mikroregiji Žumberka Središnje Hrvatske, 11 km sjeverno od sjedišta općine Žumberak, naselja Kostanjevac. Usred sela nalazi se oveća starija zidana zgrada, preko puta nekadašnje autobusne stanice, prema kazivanju bstarijih mještana to je za vrijeme Austro-Ugarske bila kuća nekog Lea Alfonsa te da je tu imao trgovinu i gostionicu. Kasnije je vlasnikom postao neki Berti Juretin. U spomenutoj kući poslije II svjetskog rata bila je smještena škola, pošta, matični ured i stanica milicije. Danas je ova kuća u vlasništvu obitelji Maletić.

Ljudi se bave poljodjelstvom, vinogradarstvom i stočarstvom, te je područje od posebne državne skrbi. Selo se nalazi na križištu državne ceste D505; čvor Bobovica-Bregana-Krašić-Ozalj-Karlovac. Pošta je 10456 Kalje, a pozivni broj je 01. Pripada župi sv. Mihaela Arkanđela iz Kalja, Jastrebarski dekanat Zagrebačke nadbiskupije.
na vrh