Moj Žumberak » Novo Selo

Novo SeloNovo Selo nalazi se na nadmorskoj visini od 760m, a smješteno je na južnim padinama Žumberačke gore, u mikroregiji Žumberka Središnje Hrvatske, 22 km zapadno od grada Samobora u čijem se sastavu i nalazi.

U selu je 2001. god. živio 31 stanovnik u 13 domaćinstava, od toga 51,6% žena i 48,4% muškaraca. Do 1900. god. ime sela je bilo Novo Selo. U urbaru iz 1830. stoji da je to selo s 8 kuća i 97 stanovnika, od kojih su 53 katolici, a 44 grkosjedinjeni. Godine 1917. zabilježeno je 175 stanovnika. Najčešća prezimena u Novom Selu su: Juratovac, Martić, Poklečki i Heraković. Ovi zadnji su grkokatolici.

Gospodarska osnova na tom području je: poljodjelstvo, vinogradarstvo i stočarstvo. Pošta je 10456 Kalje, pozivni broj 01. Isto tako selo pripada župi sv. Mihaela Arkanđela iz Kalja, Jastrebarski dekanat Zagrebačke nadbiskupije, a u samom selu se nalazi Kapela sv. Leopolda Mandića.

Zgrada škole u Novom Selu sagrađena je 1931. godine, a prije toga škola je bila u kući Jakova Juratovca zvanog Cestarićak. Iz izvještaja o župi Kalje iz 1842. godine vidljivo je da je u Novom Selu, po nalogu Dvorskog ratnog vijeća iz Beča 1831. godine ovdje osnovana elementarna škola za djecu oba spola. Godine 1842. školu je polazilo 20 đaka, a učitelj je bio Marko Martić, star 19 godina. U školi na hrvatskom jeziku učilo se čitati, pisati, računjanje i vjeronauk. Vjeronauk je držao župnik iz Kalja svake srijede u trajanju od sat i pol.
na vrh