Moj Žumberak » Vijesti » Zajednica Žumberčana u Hrastovcu

Zajednica Žumberčana u Hrastovcu

28.3.2010 22:35 | Broj komentara (0) | Pogleda 24090

Zajednica Žumberčana u Hrastovcu
U Hrastovcu pored Garešnice postoji velika zajednica Žumberčana koja je na te prostore doselila odmah poslije II svjetskog rata kako bi si na tom dijelu Slavonije osigurala egzistenciju obzirom da na škrtoj žumberačkoj zemlji to nije bilo moguće. Donosimo vam cjelovit popis svih Žumberčana, kako onih koji izravno vuku korijene sa Žumberka tako i njihovih potomaka.

 • Pavlak Zora rođ. Poklečki iz Pokleka, od oca Franje i majke Marice. Ima kćer Baricu u Zagrebu.
 • Hasanac Nadica rođ. Horvat. Otac Janko joj je iz Pokleka. Nadica ima dva sina, Tomislava i Gorana. Njena baka Tonka rođ . Poklečki je teta Pavlak Zori.
 • Čuljat Željka rođ. Poklečki. Njen otac Zvonko rođen je na Pokleku. On je bio brat Pavlak Zori. Njen sin Nenad ima sina Ivana i kćer Saru. Željkin pokojni muž Joža je rođen od oca Ivana iz Stupa i majke Barbare rođ. Župančić iz Mahovlića.
 • Jovanović Renata, Željkina kćer ima kćer Teu.
 • Lovrenčić Ana, Željkina sestra ima sina Hrvoja.
 • Čuljat Božo, Jožin Brat ima sina Kristijana i kćer Lidiju. Božina žena Mira rođ. Hranilović, po ocu Janku iz Sošica i majci Ani rođ. Stepinac iz Krašića. Ta obitelj živi u Zagrebu ali većinu vremena provode u Hrastovcu.
 • Čuljat Drago, Božin brat ima sinove Dragomira i Tomislava te kćeri Mihaelu koja živi u BiH, Klaudiju koja živi u Garešnici i Karolinu.
 • Čuljat Petar, Jožin, Božin i Dragin brat ima sinove Mislava i Emanuela te kćeri Valentinu i Marijanu koja živi u Bjelovaru.
 • Đurašin Branko po ocu Peri rođenom u Đurašinima od oca Nikole i majke Jele rođ. Vuković iz Tisovca. Po majci Kati rođ. Paukovac iz Noršić Sela rođenu od oca Matije i majke Kate rođ. Ivanušević iz Jarušja. Ima sina Nikolu i kćer Nikolinu.
 • Novosel Zlatko po ocu Josipu iz Kostanjevca i majci Jeli rođ. Bartaković iz Bartakovića. Zlatko ima sina Deana u Zagrebu i kćer Romanu u Kutini.
 • Mesić Marica rođ. Vlašić od oca Ćirila i majke Marice sa Vlašić Brda. Marica ima četvoricu sinova i jednu kćer. Sin Miro živi sa njom dok je jedan od sinova Vlado u Australiji.
 • Živoder Franjo rođen na Pokleku od oca Tome i majke Ane rođ. Poklečki. Ta Ana je sestra Tonki Horvat, kao i Franji Poklečkom starijem u Hrastovcu poznatijem pod nazivom "stari baron". Iako danas nema nikoga da se preziva Poklečki u našem selu, još često njihove nasljednike nazivaju "Baronima". Franjo ima sina Branka u Ciglenici i kćer Jasnu u Garešnici.
 • Poturičić Marijan po ocu Janku iz Glušinje ima sina Marija u Rijeci te kćeri Anitu u Tomašici i Marijanu u Garešnici.
 • Popović Pero po ocu Daki iz Sopota, ima sinove Marija i Ivana.
 • Cvitaš Marija-Maca, Perina sestra, ima kćeri Martinu i Kristinu.
 • Popović Kata, žena pokojnog Dake Popovića. Osim Pere i Mace ima još sinove Branka u Ciglenici, Stevu u Zagrebu te kćer Anu u Zagrebu.
 • Horvat Ana, supruga pokojnog Janka Horvata iz Pokleka ima dvije kćeri, Nadu Hasanac i Jadranku koja živi u Kutini.
 • Maletić Vera, supruga pokojnog Maksa Maletića iz Grgetića ima sinove Stevu i Ivicu u Zagrebu.
 • Župančić Dragica rođ. Bučar iz Bučara od oca Karja i majke Jele. Udala se za sada pokojnog Juru Župančića iz Mavrića. Taj Jurica kako su ga zvali bio je brat Barbari Čuljat. Ima žive još kćeri Dragu u Zagrebu i Ankicu u Njemačkoj, dok su sinovi Zlatko i Željko umrli. Dragica živi sa unukom Anamarijom koja ima sina Svena.
 • Martić Tomislav po djedu sa tatine strane Tomi iz Cerovice te baki Malčiki rodom iz Glušinje. Živi sa mamom Ružom i sestrom Marinom.
 • Martić Ivo, Tomislavov stric.
 • Šinko Ana po ocu Tomi Juratovcu iz Novih Sela ima sina Josipa te kćeri Božicu i Marijanu koja živi u Novskoj.
 • Tomas Pero rođen u Stupama od oca Tome i majke Dragice. Pero ima sina Peru koji živi s njim u Hrastovcu te ima sina Martiju i kćeri Martinu i Višnju koja živi u Kajgani. Žena mlađeg Pere Đurđa, rodom je iz Jarušja.
 • Pizent Alojz po majci Dragi rođ. Živoder sa Pokleka iz zaseoka Drmića. Dragu su zvali Drmićka. Alojz ima sinove Marija i Denisa te kćeri Kristinu i Marijetu.
 • Žalac Franjo po ocu sa Žalčevog Brijega od oca Pavla i majke Mare rođ. Hrlić. Ima sina Tihomira i unuku Mateu u Hrastovcu te kćer Sanju u Garešnici.
 • Dupin Ana rođ. Đurašin od oca Petra iz Đurašina i majke Tonke rođ. Latinčić iz Latinčića. Ima sina Milana.
 • Demejhal Ljuljana rođ. Dupin po ocu Joži iz Ruda. Joža je bio brat Nikoli Dupinu za kojega se je udala gore navedena Ana Dupin. Ljiljana ima sina Dalibora u Zagrebu i kćer Marijanu u Slavonskom Brodu
 • Dupin Jana, žena pokojnog Jože dupina, Ljiljanina majka.
 • Vdović Kata rođ. Mitrović iz Kupčine od oca janka i majke Jele. Kata ima sinove Marka u Velikoj Gorici, Ivicu u Novom Vinodolskom te kćer Mariju-Macu u Dugom Selu. Živi sa unukom Mišom koji je sin njenog pokojnog sina Branka.
 • Mitrović Julijana, njen drugi muž Mija Mitrović bio je brat Vdović Kati. S njime nije imala djece.
 • Jurgan Ivan po ocu Stjepanu i majci Kati iz Jurgana. Njegova žena Vera rođ. Dupin je po ocu Janku i Majci Marti iz Rude. Jankov, Jožin i Nikolin otac Marko je iz Ruda, a majka Marta sa Višnjeg Vrha. Od tih Dupina živa je sestra Marica Poklečki koja se je 2009. godine odselila kćeri u Klinča Selo te sestra Ljuba koja živi u Marinom Selu. Maričin pokojni muž Franjo Poklečki bio je brat Pavlak Zori i Poklečki Zvonku. Ivan Jurgan ima sina Miroslava u Svetom Vidu kod Senja te kćer Mirjanu u Zagrebu.
 • Dupin Vlado, Verin brat ima kćer Gordanu u Zagrebu.
 • Milovec Boža rođ. Dupin, Vladina i Verina sestra ima sina Zorana i kćer Jasnu. Zoran ima dvojicu sinova Tomislava i Marija koji žive u Hrastovcu. Jasna ima sina Silvija i kćer Antonelu, oni isto tako žive u Hrastovcu.
 • Matejak Bara rođ. Prisalec po majci Mari sa Višnjeg Vrha ima sina Milana te unuke Petru, Paulu i Tomislava.
 • Banić Željka rođena Matejak, Barina kćer ima kćeri Martinu, Ivanu i Valentinu te sina Ivana.
 • Diković Štefica rođ. Bučar po ocu Franji iz Bučara i majci Kati rođ. Župančić iz Mavrića. Bila je udana u Gornje Prekrižje za Franju Dikovića, a kasnije su se preselili u Hrastovac. Živi sa kćerkom Martinom koja pak ima sinove Frana i Robert koji živi u Zagrebu. 
 • Šinko Ana, Šteficina sestra ima sina maria koji živi s njom u Hrastovcu, a on ima sina i kćer.
 • Bogdan Danijela rođ. Živković, po baki Jeli rođ. Kovačević sa Tisovca koja se je udala nu Metliku. Ima sina Mihaela i kćer Ines.
 • Ljubanović Bernard po djedu Franji sa tatine strane iz Ljubanovića i baki Ceciliji-Cili rođ. Novosel iz Kostanjevca. 
 • Krajačić Ivanka po majci Malčiki rođ. Živoder sa Pokleka ima sina Slavena i kćer Almu. Ta obitelj živi u Zagrebu ali većinu vremena provode u Hrastovcu.
 • Horvatin Dragica rođ Neral iz Utina od oca Filipa i majke Magde. Udana na Begovo Brdo za Horvatin Peru. Živi sa sinom Zdravkom dok ima kćer Dubravku na Žumberku u Prisjeki. Dragica ima još dvije kćeri i jednog sina.
Nikola Đurašin


na vrh